Koormuziek in de Provence

Deel uitmaken van een koor hier is een hele goede manier om te integreren. Ik mocht hier zingen in een aantal koren in de streek en in Parijs. Niet alleen helpt het om mensen te leren kennen, maar ook maak je vanzelf kennis met andere muziekuitvoeringen dan alleen je eigen koormuziek. En natuurlijk de Franse gewoontes bij concerten.

Veel aanbod
Deze bijdrage gaat over koormuziek in de Provence. We zijn er rijk mee gezegend. Er zijn talloze festivals van klassiek tot jazz, gospel, chansons en modern. Uiteraard speelt dit alles zich vooral in de hoogseizoen maanden af, maar sommigen krijgen subsidies (wel steeds minder) omdat zij nu juist buiten het seizoen actief zijn.

Waar en wanneer?
Op de eerste plaats: bestaat er al een portal waar je alle concerten en uitvoeringen kunt vinden die er in de buurt komen? Helaas, nee. En dat heeft alles te maken met de chaotische manier waarop die dingen worden georganiseerd. Als je als uitvoerende een datum regelt met een individuele kerk of zaal, moet je zelf maar opletten dat je concullega-koor niet net toevallig ook die dag een paar kilometer verderop iets doet. Het publiek voor (klassieke) muziek is weliswaar groot, maar het is beter om ze niet te laten mopperen bij het moeten maken van een keuze.

Informatie wordt meestal gevonden op de aanplakborden bij de locale bakkers, in café’s of Offices de Tourisme. Of je volgt natuurlijk een individuele uitvoerende via zijn of haar website. Ik maak even reclame, dit is er eentje : www.christinepaillard.com.

Dan de kwaliteit
De kwaliteit van koren en andere uitvoerenden is wisselend. We kennen de Gouden Korenaren (Les Blés d’Or) en de Oliviers (Olijfbomen), ja, dat swingt, en een wat eigenwijs maar goed bekend staand koor als Cant’Ouvèze, met een hele goede en ambitieuze dirigente. Kamerkoren als Laetitia in Musica, geleid door een Nederlander, René Linnenbank, meestal rondom Bach. Maar ook een mevrouw die in Frankrijk zeer bekend is, Coline Serrault, en die elk jaar een maand afzakt naar de Provence met haar koorleden “du Delta” uit Parijs om een 30-tal concerten in alle kerken en kapellen te geven.

Concerten bijwonen
Wanneer het serieus wordt, hetgeen bij mijn koor toch wel geprobeerd wordt, is het niet gebruikelijk om tussen de delen van een concert te applaudisseren. Men wacht tot het eind met het betuigen van enthousiasme. Staande ovaties zijn heel zeldzaam in Frankrijk! We zien dan ook altijd meteen wanneer er Nederlanders in het publiek zitten, want die gaan altijd staan.

Akoestiek
De akoestiek is overal anders, maar uiterst beroerd in de kathedraal in Vaison. En toch ziet iedereen het altijd als een prestatie om daar te mogen zingen. (Recent is de pastoor vervangen en deze heeft moeite met Mozart vanwege zijn vrijmetselaars-sympathieën. Maar het Requiem mocht dan wel weer. Hij zat er met gesloten ogen van te genieten op de eerste rij, al meeprevelend).
De akoestiek in de kerk in Nyons is weer erg goed. Tot op de laatste bank kun je goed volgen wat er gebeurt. Dus als u er gevoelig voor bent, is dat de betere keuze.

De koorlunch
Een Nederlandse koorcollega merkte eens op dat, wanneer het gaat over eten en drinken en de planning daarvan, iedereen veel opmerkzamer is dan tijdens de repetitie zelf en dat dat ook veel meer tijd kost. Ze heeft gelijk, want dit is een belangrijk punt in deze contreien. De gezamenlijkheid speelt een belangrijke rol en die gaat, zoals al eens eerder besproken, meestal gepaard met een goed glas en een vol bord.

Verenigingsleven
Wat mij betreft “helaas” moet een koor altijd een association zijn om concerten te mogen geven. Dat in verband met de verzekering. Helaas, want dat gaat gepaard met een hoop gedoe. Een bestuur, een toch behoorlijk budget, het in goede banen leiden van zeer verschillende meningen over sponsoring, publiciteit etc. Niet mijn ding, ik kom om te zingen, zeg ik altijd. Maar anderen vinden nou net dat element heel belangrijk. Zwelgen er soms een beetje in…

Zelf ervaren?
Het hele jaar door zijn er concerten in onze buurt. Als u houdt van koormuziek, is er keuze volop in de zomer. Helemaal in de maand juli, wanneer in onze buurt le Festival des Choeurs Lauréats plaats vindt. Dat is de ware top. Zie www.festivaldeschoeurslaureats.fr. Deze concerten worden verzorgd door 3 of 4 koren van over de hele wereld die prijswinnaars zijn geweest op internationale festivals.
In voor- en naseizoen wordt het wat stiller, maar er is altijd kans op een leuk concert in de buurt.